3d magichesko kafene paragon

Всички знаем малък лист хартия, който използваме от касата след завършени покупки. Малцина обаче знаят каква информация за касовата бележка от касовия апарат е толкова полезна за нас и в която нейното значение е важно да го открием, да не говорим за това какво е правилно описано в него.

Първото нещо, което ни засяга, е цената на стоката - и тогава тя вероятно е най-правилната асоциация. Цената на покупката винаги е не всичко. Знанието за получаването от касовия апарат ни показва какво, освен цената на самия продукт, се приема за цената, която искаме да платим в касовия апарат. С други думи, освен цената с вече включения марж, сумите на отделните данъци се посочват и в проценти и общи разходи, които се отнасят до цените на продуктите.

Това е само началото. Друг важен компонент на разпечатката е адресът на магазина, в който те също са закупили своя данъчен идентификационен номер (НИП. Разбирайки тези реклами, ние ще знаем с кого да докладваме, ако купуваме, например, повредено оборудване, т.е. ще трябва да си върнем просрочената храна. Дори ако мястото на продажба не е устойчиво и има прага с хот-доги, на последно място ще открием адреса на офиса на данъкоплатеца и с възможността да го намерим лесно.

Рекламите върху касовата бележка от касовия апарат посочват и посочения час на продажбата. От гледна точка на потребителя вероятно има напитка с най-характерните фактори. Благодарение на това, доказателството за покупката ясно показва кога е било извършено и веднага осъзнава въпросите за възможните несигурности в лицето на необходимостта от подаване на жалба. Единствено благодарение на този елемент, хода на гаранционния ремонт на мебелите вече е толкова прост.

Освен съдържанието, предназначено главно за клиента, информацията за касовата бележка е важна и за данъчните служби. Очевидно е, че провеждането на икономическа кампания включва плащането на данъци. Поради тази причина номерът му се отпечатва на всички разписки, което осигурява по-лесен контрол в случай на необходимост от неговото прилагане.Друг елемент, който струва подробно, е описанието на средствата, чрез които е дадена транзакцията - т.е. стойност или платежна карта. Това значително опростява връщането на счетоводството и преброяването на резултатите в данъчната служба.Както и да е, данните за сметката от касовия апарат са парадоксално изключително престижни. И още по-важно - не само за икономическата кампания, но и за офисите и преди всичко за един потребител.