Byuro za prevodi na gozhuv velkopolski

Нашата агенция за преводи използва само леки и висококвалифицирани преводачи, които идват на добра работа. Преди започване на сътрудничество, ние информираме купувача за очакваните нива и време на завършване.

Ние предлагаме най-съвършения клас преводи и добри, ниски цени. Ние се ползваме с голямо доверие от клиентите. Нашата преводаческа агенция Краков е възбудена както от устен, така и от писмен превод. Ние сме специализирани в основни и прости преводи. Превеждаме юридически и бизнес документи, кореспонденция и специализирани текстове. Ние поддържаме пълна дискретност на информацията, съдържаща се в документи, издадени от потребителя. Имаме подходящи сертификати, които удостоверяват най-високия клас услуги. Ние също така насочваме възможността си към частни лица, както и към компании. За четене използваме най-модерните техники за подкрепа на превода. Клиентите могат да направят поръчка в местна компания или по електронна поща. Предлагаме типове тълкуване: едновременни, последователни, далеч и преговори. Първият се използва особено по време на разговор. Не се изисква специализирано техническо оборудване. Характеризира се със сила и прецизност. Той може перфектно да предаде емоциите на говорещия. Консекутивният превод обаче започва по време на вернисажи, обучение и курсове. Преводът и оригиналният текст са преплетени. Ние имаме външен превод за извършване по време на пътувания и престой на обучение. Препоръчват се професионални и стари преводачи. В случай на преговорен превод, преводачът действа и като преговарящ. Преводаческата агенция предлага и превод: стандартен, заклет и литературен. Специализира в превода на информатори, ръководства и диалогови писма. Освен това предлага и конферентен превод, което е истинско предизвикателство за всички офиси, фокусирани върху професионалния превод. Препоръчва се и превод на специализирани: техническа, медицинска, информационна, химическа, финансова, бизнес, маркетингова и юридическа. Сърдечно Ви съветваме да разширите кръга на нашите доволни клиенти!