Drupal 7 modul programmieren

Програмата Оптима е мрежа от много свързани модули за печалба, базирани на тази база данни. Във връзка със спецификата на конкретна фирма, модулите могат свободно да се комбинират. Програмата функционира в групата на мрежите на Microsoft Windows (възможна работа с един потребител и в онлайн класове (Microsoft Internet Explorer 7.0 или по-голям.

Програмата Optima работи изключително на базата на Microsoft SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 (версия 2000 не се поддържа. По време на инсталирането се запознайте с различните изисквания за конфигуриране на компютърен хардуер и съдържанието на лиценза. Система за човешки ресурси, посветена на децата и малките предприятия. Работи перфектно с други елементи като фактуриране, управление и търговия със списанието. Ще купя:- регистрация на служителите,- сетълмент на плащания, като се вземат предвид отсъствията, извънредния труд, \ t- проверка на отсъствието на служителя, дни на отпуск,създаване на козметика за публикуване на работни списъци,- уреждане на договори,- отчитане на отсъствията, съчетани с родителски отпуск, родителски отпуск, втори отпуск при раждане, \ t- разделяне на плащането на обезщетение в брой и преводи с посочване на съответната банкова сметка,- уреждане на договори, преброени с чужденци,- изчисляване и отпечатване на данъчни декларации,- генериране на документи за човешките ресурси като трудов договор, приложения към договори,- изготвяне на информация за PFRON и помощни разпечатки за DEK-II и DEK-I-0,- архивиране на формуляри за човешки ресурси,- уреждане на възнагражденията на служители, командировани в чужбина.Модулът за заплати има следната функция като обслужване на кредитни и кредитни средства. Тя може да бъде комбинирана с плана на Comarch ERP XL, с екипа на Comarch ERP Altum, с мобилни приложения: Comarch ERP e-Pracownik и Comarch ERP Mobile Fleet. Правилното въвеждане на информация в организма Оптима дава възможност за ефективна организация на отдел „Човешки ресурси“ и на секретариата. Модулът си сътрудничи с екипа на платеца, който ще разреши разплащания със ZUS.