Freshcore obshhi mig izhod razdeli domeyni proekti queue pages genrator zaglavie na zaglavieto genrator spin tip dumi edna pod druga spin ex zona extras

Изискването, разработено от оценката на риска от експлозия и от документа за защита срещу експлозия, се прилага за дружества, в които книга със запалими вещества насърчава образуването на опасна бърза атмосфера и създава опасност от експлозия на работното място.

Като съхраняват (или прилагат на практика основите, които експлозивната атмосфера може да направи с въздуха (течности, твърди вещества с висока степен на чистота - прах или газове, работодателят трябва да направи оценка на риска от експлозия, като посочи, че стаите са изложени на риск. Също така, той трябва да посочва в местата и външните пространства подходящи зони на експлозия, заедно с разработването на графична документация за класификация и да показва факторите, които могат да предизвикат запалване в тях.

Документите за защита срещу експлозия се ръководят от картите, на които е предоставена информацията, че единствената (или няколко карти съдържа един въпрос, който позволява картата да бъде заменена в полето, в което е направена промяната, а не целия документ. Всяка карта трябва да има заглавие и място за попълване със съдържанието.

Обикновено се представя в три части на документа:- първата част, съдържаща обща информация, т.е. изявления на работодателя, списък на зоните с идентифицирани източници на запалване, данни за датите на преразглеждане на прилаганите защитни мерки, допълнително описание,- втората част с подробна информация, а именно: списък на използваните, произведени или полуобработени химически вещества с запалими свойства в предприятие по мярка, която може да бъде запалим компонент на експлозивна атмосфера (и техните характеристики; описание на процесите и площите, в които се използват горепосочените вещества, оценката на риска и планираните огнища на продукти на бърза атмосфера и експлозия; прилагани обработки в проекта за предотвратяване на експлозия и противодействие на неговите продукти,- в третата част, съдържаща знания и допълнителни материали, т.е. в съвременния обект трябва да се постави скица на местоположението на опасните зони, описание на използвания метод за риск, документи, необходими за изготвянето на този документ или списък на материалите с мястото, където са носени, списък на референтните документи, списък и съобщения; за изготвяне на СПП.

В обобщение: опасната зона е определена в работното помещение, препоръката на Наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. трябва да бъде изпълнена в условията на минимални изисквания за здраве и безопасност, свързани с лекотата на експлозивна атмосфера (Journal of Laws 2010, no. 138, т. 931.