Gofin kasov aparat

Всички данъкоплатци, предоставящи услуги за положението на физически лица, които не извършват стопанска дейност, имат за цел да водят записи с помощта на фискални устройства, като касов апарат или фискален принтер.

https://ultrarade-force.eu/bg/

Касовият апарат е оборудване, често комбинирано в магазините от години, както и от други видове доставчици на услуги, вариращи от уебсайтове до лекари.Принтерът за мрежи е познат на други видове предприемачи. На първо място, важните търговски мрежи черпят от нея, издавайки до няколко хиляди разписки на ден.Нека да помислим обаче, защо касата не би добавила към последното, в края на краищата тя може да се справи и с голяма доза разписки? Съгласен съм, но касата няма да ни отпечата фактура с ДДС и в търговски обекти, които нямат такова оборудване, те са написани на ръка, което не е добре от гледна точка на подобряване на работата и обслужването. Това показва, че дори и по-малките компании са по-нетърпеливи да достигнат до този тип решения.Закупуването на принтер не е достъпно, ограничава се до необходимостта да се изложат доста над две хиляди хубави и трябва да се помни, че това ястие, за разлика от касата, изобщо не работи сам. За да го използвате, ви е необходим компютър, оборудван с удобна програма за продажби, в същото време има разходи, но огромни ползи. Имаме възможността да проследяваме продажбата на продукти, продадени през периода на получаване, но не, както при успеха на касовите апарати, само след като прочетете продажбата по складовата програма.Когато избирате принтер, трябва да помислите коя стокова база (брой PLU кодове, нашето устройство трябва да даде и да избере около 20 процента по-голямо, отколкото ни е необходимо в момента, тъй като капацитетът не може да се увеличи и количеството на нашия асортимент може да се увеличи. Втората важна съставка, на която бихме искали да обърнем внимание, е дневният брой издадени разписки.

Ние броим принтерите въз основа на броя кодове и билети, издадени за:- малки / преносими - средно по 100-150 билета на ден- магазини - предназначени за пълни търговски обекти също с много обширна стокова база.В момента се използват устройства с само една ролка хартия за сметки за потребителите, тъй като копието е насочено по електронен път на страницата на SD.