Greshka na kasov aparat 32

Nikostop AntistressNikostop Antistress - Освободете се от пристрастяването към пушенето!

Закупуването на всички транзакции в касовия апарат съществува и в нашето - също не само - законно задължение. Всяка, дори и най-малката сделка, трябва да бъде закупена във фискален касов апарат, тъй като изисква плащане на данък върху добавената стойност.

Когато купуваме касов апарат за неговия състав, тази покупка е предмет на специална услуга, която създава цел да се събуди с делата на нашия касов апарат. Фискалните касови апарати в Краков са значението, в което можете да закупите всяко фискално устройство, най-подходящо за конкретна област. & nbsp; Правилно е служителите на такъв & nbsp; и & nbsp; и услугата & nbsp; да променят сумата на програмирания ДДС върху сумата, когато са налице съответните регламенти, според която сумата на данъка ще се промени. Единствено оторизираната служба може да прави промени в края на касовия апарат.

Касовият апарат е просто обикновена техника, която може да бъде повредена, така че всеки, който извършва търговски или обслужващи дейности и се занимава с пари в брой, трябва да познава правилата за работа с лоши пари. Повреденият фискален касов апарат трябва да стане такъв, какъвто е бил ремонтиран, няма смисъл каква е причината за увреждането, както и как това увреждане влияе върху продължаващото съществуване на магазина. Това, че живеете като доказателство, че принтерът е повреден, така че само една част от текста да бъде поставена върху сметката. Въпреки това, непълната разписка вероятно сега е причина данъчната служба да издаде мандат за дружеството, което го е издало!

Ето защо, ако видим само щетите на касата, не трябва да го поправяме в нашата сметка. Повредените пари трябва временно да бъдат изключени от книгата на магазина и да имат допълнителен касов апарат, а при липса на такъв - да затворите магазина, докато устройството бъде поправено. Поради факта, че неуспехът на касовия апарат може да възпрепятства работата на целия магазин, касовите услуги работят много ефективно и се опитват да отстраняват дефектите редовно или възможно най-скоро. Така че, след като открием някакви дефекти при създаването на касовия апарат, не трябва да го използваме за поправка на естествена ръка - трябва да се обадите на услугата и да си уговорите час за сервизен техник, или директно да прехвърлите пари в сервизното помещение, разбира се след като го изключите и за безопасност. Такива процедури трябва да се извършват възможно най-лесно, така че решението да може да бъде поправено бързо и да можем да използваме депозитното бюро отново.