Intel mikroskop za igra

Работните микроскопи се използват за създаване на дейности, изискващи голяма прецизност в ниското поле на работа, поради което се използват в медицински процедури от областта на офталмологията, стоматологията, отоларингологията и неврохирургията. Операционният микроскоп е не само стандартно допълнение към микроскопските тестове, използвани само за увеличаване на изображението, но и оборудване, увеличаващо стереоскопията на изображението и дълбочината на рязкост. Използват се и други микроскопи в микрохирургия, която е оперативен метод, който разчита на действието на методи върху много деликатни анатомични същества. Някои хирургични микроскопи, използвани в микрохирургични операции, използващи вградена камера, също позволяват достоверна документация за лечение.Съвременните хирургични микроскопи са сложно противоположно механично окачване на хирургична оптика, последното поколение е подредено в коаксиално ксеноново осветление, автофокус, автобализация и вариоскоп. Множеството нови решения, използвани в новото поколение оперативни микроскопи намаляват риска от грешка при опасни операции, които спестяват здраве или растат. Други оперативни микроскопи са напълно автоматизирани и техните параметри на възпроизвеждане могат да бъдат синхронизирани с технологиите на оператора на оператора, който работи с микроскопското устройство по време на неврохирургичната процедура. Днес учените предполагат, че непрекъснатото развитие в микроскопията ни позволява да започнем развитието на нанотехнологиите, което със сигурност ще намери широко приложение в медицината на бъдещето.