Kasov aparat kato osnoven aktiv

Касата на понет може да живее съвсем различно - от обичайната, където страдаме от копия от разписката на рула, хартиени ленти, съхранявани от нас като данъчни документи, през по-деликатни, където копията на разписката са електронни. Най-често касата и електронното копие на разписката поставят много въпроси на техните изпълнители.Във фискални устройства с електронно копие на разписката носителят на данни на електронното копие са съответните карти. Картите, използвани от производителя, трябва да се използват във всяко устройство.

Такива карти могат да съдържат голямо количество информация. Когато разбрах, че става въпрос за милион постъпления - бях безмълвен. Колко ролки ще трябва да запазя тази сума на транзакцията? Започнах да разбирам защо такава фискална сума е по-способна. Неговото просто предимство е, че обслужването на касов апарат или принтер за електронни копия не се различава напълно от обслужването на традиционните касови апарати. Всички функции, които запазват копия на разпечатки на лист хартия, се изпълняват автоматично. По този начин касовият апарат и електронното копие на разписката улесняват нашия бизнес, а не, разбира се, както ми се струва - това му пречи.

Идеално се мисли едновременно, че касовият апарат може да създава ръчни мисли, а междувременно можем да сключим такъв договор и да се свържем с компютъра. Интересуваме се да прочетем за момент нашите данни и лесно можем да потвърдим от какво се нуждаем в конкретен момент. Тази кеш памет не съществува в действителност, така че след известно време трябва да върнете страницата. Това здравословно устройство няма да позволи промени на картата. Електронният подпис, който им помага, предотвратява това и устройството открива подправяне. Касата също ни информира кога картата се попълва и ни връща, като затваря превозвача. Можете да пожелаете само нещо подобно, защото правенето на милион постъпления може да бъде желанието на всеки продавач.Затова не създавам страхове от парични средства с електронно копие на разписката. Тогава тя е по-удобна форма от цялата маса резервни ролки от хартия.