Kasovi aparati za kogo

Чрез касовия апарат е изпълнено задължението за фискализиране на продажбите. Това решение се използва в малки търговски обекти и търговски обекти, където няма нужда от управление на склада. С помощта на касовия апарат можете да отпечатвате обобщени отчети за продажбите, както и подробни отчети.

Касовите апарати с електронно копие позволяват печат с мнения, наред с други копия от фискални ежедневни отчети и копия от всички разписки или определен ден. Преди да закупите касовия апарат, трябва да решим или в перспектива няма да има нужда да комбинирате касовия апарат с компютъра. Ето защо тя е уникална сега при избора на касов апарат. Не всеки касов апарат може да работи с компютър, четец на кодове или дори чекмедже, затова си струва да се свържете с консултантите по естеството на избора на правилното устройство, преди да закупите касовия апарат. Фискалният касов апарат, предназначен за & nbsp; може да си сътрудничи с други устройства.

Средносекторните касови апарати и системните касови апарати могат лесно да бъдат свързани към компютъра, на който е инсталиран изтегленият софтуер за търговия. Продажбата се извършва чрез касов апарат, но за да се създаде обновяване на инвентара, лаптопът е в началото да прочете продажбата от касовия апарат. Също така с последващи продукти или промяна на запазени цени. Първо, правим промени в програмата за продажби, след това транспортираме до валутата. Вероятно продажбите ще продължат с квота с изключен компютър. Във връзка с даден софтуер от касовия апарат е предвидена продажба на квитанция чрез разписка или в насипно състояние. В това решение всяка стока създава своя собствена популярност в състава, поради което основата е доста широка, за ускоряване на продажбите е необходимо да се правят баркод четци в касата, а също и на компютъра в проекта, за да се улесни въвеждането на материали в склада. Въпреки това, преди да изберете касовия апарат и програмата, трябва да вземете помощта на специалисти, които ще изберат добра конфигурация за нуждите.

Във всяко търговско звено, стандартен касов апарат и компютър могат да бъдат заменени с иновативно решение, базирано на POS компютър с докосване на екрана, на който се зарежда комерсиалният софтуер. Компютърът трябва да се намира до принтера, така че касиерът да премине екрана и отпечатана разписка в областта за ръце.