Opolna opasnost ot pozhar

В много отрасли на промишлеността съществува много значителен риск от пожар. Тук не става въпрос само за работата на горивото, енергията, боята, но също и за работата на захарта или брашното. Вещества, които могат да се движат по същество от пара, газове, флуиди, влакна или аерозоли заедно при интегриране с въздух или с други вещества, могат много лесно да взаимодействат помежду си и да произвеждат взривни вещества.

Ето защо има много правни разпоредби, чийто приоритет е предотвратяването на пожари. Говоря преди всичко за закона на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. относно минималните изисквания за доверие и хигиена на труда, съчетан с перспективата за експлозивна атмосфера на заден план. Този правен акт е насочен преди всичко към предотвратяване на възникването на експлозивна атмосфера. Той също страда от края на предотвратяването на запалването и намаляването на ефекта на експлозията.Взривозащитени системи, т.е. цялата взривозащитена система има много фактори. Когато говорим за застраховка в разглежданата система, трябва да се споменат най-напред за мембраните за взривобезопасност, за взривозащитени системи и за взривозащитни системи.Мембраните са устройства, които помагат на промишлени устройства. Техният характер си струва всеки филтър, мелница, резервоар, сортировач, трошачка или самите циклони.Системите за предотвратяване на експлозия се стремят да премахнат образуването на високи налягания в момента на експлозията. Амортизиращият метод произвежда предимно оптични и датчици за налягане, контролни панели, HRD цилиндри и дюзи от неръждаема стомана.Изолационната система за експлозия е метод, чийто приоритет е преди всичко минимизиране на ефектите от експлозия. Става дума за такива аксесоари като вентили, бързодействащи болтове, взривобезопасни комини и високоскоростни вентили.Трябва да се има предвид, че взривозащитените системи са напитка от изискванията за доверие и хигиена на работното място.