P rvata kurierska firma

Всеки, който започне първата си компания, е много изненадан от високата стойност на касовите апарати. Да, много е странно да се направи такова улеснено устройство, в сравнение с дори компютър, ценно за толкова важен паричен номер. Удивлението обаче изчезва, когато се вгледаме внимателно в икономическата и деликатна ситуация в полския регион.

Фискалните касови апарати се използват в зависимост от модела от хиляда до дори четири хиляди злоти. Трудно е да се открие в Полша само един, модерен и безналичен, който на пазара струва по-малко от хиляда злоти. Разбира се, можете да намерите използвани касови апарати на онлайн търгове, но не винаги плащате за тях.

И тогава защо касовите апарати са скъпи?Причината за това състояние на нещата може да се открие във формата на държавата и това състояние на икономиката на нашата страна, огромни данъци и висока степен на бюрокрация, които държавата ни дава при отчитане и предоставяне на устройството, причинява неизмеримо увеличение на пазарния номер на касовия апарат.Много търговци не живеят в момента, за да купуват касови апарати. За съжаление, законът изисква всички хора, които управляват бизнес с годишна печалба над определена сума, да регистрират в детайли цялата търговия със стоки. И по тази причина хората все още се отказват от икономически инициативи. Броят на служителите в данъчните служби нараства.Все пак нивото не съществува поради високата цена на касовите апарати. За разлика от принтерите, тези други трябва да съществуват, направени от много ценни средства. Тя трябва да съществува в периода, за да отпечата разписка хиляда пъти на ден.

Друга вторична основа на тези големи цени е разходите за обучение на служителите от касовите услуги. Колкото повече се наричаме и хората, които използваме, толкова по-силни трябва да инвестираме пари, за да влагаме пари в собствения си бизнес. Изходът е да наемат хора, които са изградили такива курсове в предишните си работни места, но има много рядък случай.От известно време е имало борба за намаляване на цените на тези устройства, а всеки предприемач при закупуване на първия ни касов апарат може да създаде приспадане за закупуване на касов апарат до 700 PLN.