Prepor ki za kolposkopiya sled protsedurata

Електроцентралите и складовете могат да бъдат застрашени от експлозия. Такава опасност възниква, когато течности или твърди вещества, които генерират експлозивни газове, се излъчват в средата или имат потенциал на експлозивност, ако се смесват неправилно.

Експлозивна атмосфера обикновено възниква, когато температурата е твърде висока или има така наречената електрическа дъга. Понякога рискът от експлозия се появява и когато стаята се присъедини към създаването на искра.

prolesan pure

Специални заводи и промишлени магазини обикновено са добре защитени от експлозии, а понякога има и липса на мисъл в значенията, като бензиностанции, в които рискът от експлозии често е причинен от хора, които са там - необучени, случайни, пускащи цигари в помещения, изложени на риск от експлозия.Специалната защита от експлозии трябва да се разшири не само върху бензиностанциите, но и на летищата, в пречиствателните станции и в областите, където се разглеждат мелниците за зърно. Експлозивна опасност е допълнително в корабостроителниците, за които не всички знаем.

Високо изброените места са обхванати от закон, който изисква разширяване на специалната защита срещу експлозия. За да работят законно, собствениците и хората, които вземат решение за такива места, трябва да докажат, че притежават сертификати като ЕО и други сертификати за изпитване.

Повечето разпоредби относно защитата от експлозии се публикуват от Европейския съюз, поради което нормативната уредба естествено се прилага към нашето добро от време, тъй като се придържаме към Общността.Всеки собственик на инсталацията, подложен на риск от експлозия, трябва точно да покаже спецификата на мястото в доклада и да покаже възможните сценарии на ситуации, в които може да достигне експлозията.