Protses na obuchenie

Техническата документация е един и същ набор от документи, планове, чертежи или технически изчисления, които имат необходимите данни за създаване на конкретен продукт.

инвестиционна документация, т.е. данни, необходими за посрещане на дадена инвестиция,технологична документация или данни, необходими за извършване на сглобяване и обработка, т.е. целия технологичен процес,проектна документация, т.е. проекти за изграждане на обекти или техните обекти,научна и техническа документация, същото е и изследванията.

Този тип документи се срещат при двама души:

матрици или чертежи, направени на технически щампи,архивни копия, налице е комплект от напълно четливи отпечатъци.

Преводът на техническата документация се извършва от преводачи, които освен отлични езикови умения, са и експерти в определена техническа област, която не само осигурява надежден превод от съответния език на целевия език, но и осигурява подходяща терминология, която защитава получателя на услугата от възможни грешки при превода това може да доведе до важни правни и технически последици.

Ако поръчаме превод на техническа документация, първо трябва да дадем мнение за компетентността на преводача. Със сигурност не е човек, който говори само един чужд език. Техническият преводач изисква човек, който също има много знания за дадено техническо нещо, и най-добре е да организира помощ за специализирани преводачески компании. Освен това следва да се помни, че техническата документация не само текст, но и графики, чертежи и системи, така че добрият преводач на техническа документация трябва да предлага и коригира графичните данни на различни езици, за да се осигури максимална четливост (наскоро има услуга за т.нар. даване на текст.

За да обобщим, искаме да вземем човек, че не всички хора, които говорят чужд език и които могат да превеждат, ще бъдат компетентни в края на техническите преводи. А далеч е да се търси преводаческа компания, която се специализира само в техническите преводи, благодарение на което ще бъдем гаранция, че един важен документ за нас ще бъде преведен на задълбочена и добра мярка.