V zdushna karta rabota chomikuj

Здравето и благосъстоянието, и още повече, човешкото представяне зависи в достатъчна степен от средата и средата, в която прекарва свободното си време и създава. Ето защо е голям елемент, че състоянието и чистотата на вдишания въздух на фона на работата съответстват на дадените модели и стойности. Развитието на различни отрасли на промишлеността се добавя към факта, че изискванията и изискванията, свързани с мястото, доверието и здравето на работното място се увеличават. Тези фактори сочат факта, че необходимостта от „чист въздух“ вече, както и в бъдеще, ще бъде водещ въпрос.

За да се осигури ефективна вентилация на работните станции сега, на първия етап от избора на подходящо устройство, трябва да се извършат подходящи анализи, изчисления и проектиране, за да се извърши подходяща вентилационна система. Проектиране на системи за прахоулавяне, е проектиране на системи за отстраняване на прах за конкретна фирма. Най-важното време за проектиране е да се определи специфичната скорост на въздуха в полето, където се подреждат замърсителите, по такъв начин, че да се осигури правилното увличане на прахови частици или газ при източника на замърсяване. Най-важното е да се осигури правилната доза въздушна обмяна в дома в съответствие със санитарните изисквания. Друг голям проблем сред много дизайнери е да се определи скоростта на въздуха в тръбопроводите по такъв начин, че да не приемат натрупването на замърсители във вентилационните канали и от тази страна да намалят шумовото съпротивление. Какво е невероятно приходи за условия на интерес в хода на работата на системата. Правилно подбраните компоненти на системата без надвишаване могат също да повлияят на намаляването на оперативните разходи. Всички организации и методи за филтрация и вентилация се извършват съгласно прецизно определени стандарти, от теоретични основи и санитарни изисквания, до специализиран опит. Всяка задача на потребителя & nbsp; трябва да се третира поотделно. Компаниите разработват и разработват няколко концепции за възможността за обезпрашаване на работни места - от добри до биологични.