Zakon za prispadane na dds

И накрая, започнахте ли собствен бизнес или разширите хоризонтите си с други отдели? Чудесно! Сега дойде моментът да си купиш кеш регистър и да се чудиш дали можеш да направиш каквото и да било възстановяване.Имам уникално и слабо съобщение. Приспадането на разходите за покупка от касовия апарат е възможно само при закупуване на първия касов апарат. Не можете да разчитате на облекчение за втория или следващия касов апарат.

Условия за отстъпкаМоже би преди всичко за това, което ви дава касата. И тогава:- можете да удържите ДДС, който е затворен в стойността на касовия апарат,- можете да преброите разходите за сумата до данъчно признатите разходи,- можете да приспаднете 90% от нетната цена на устройството, но не повече от 700 PLNЗвучи добре? Ако имате такива бонуси, трябва да направите определени условия. Ето ги:- закупуването и фискализирането на касовия апарат трябва да се извърши, преди да започне задължението за регистрация на касовия апарат, \ t- трябва да съобщите за мястото, където касовият апарат е инсталиран, на началника на данъчната служба в 7-дневния сезон от даването му на фискализация,- трябва да предадете на ръководителя на вашата данъчна служба - декларация за стойността на касовите апарати и апартамента на тяхното ползване. Изявлението желае да бъде направено ПРЕДИ започването на регистрацията (най-рано деня преди,- първите и контролните проверки трябва да бъдат завършени,- да заплати изцяло парите и да заплати доказателство за плащането,- регистрацията трябва да започне в законоустановения срок.Какво ще кажете за успех, ако сте данъкоплатец, който подаде работа, прекратена от данък, или подлежи на задължението да регистрира оборот с използването на касови апарати? Можете да получите възстановяване вместо приспадане.Вие трябва да:- започнете да записвате не по-късно от текущата дата- да представи горепосоченото декларация за стойността на касовите апарати и апартамента на ползване,- да подаде уведомление за мястото на инсталиране на касовия апарат,- заплащат цялата сума за касов апарат.

ProsteroProstero - Естествено урологично средство за мъжки проблеми!

ефектИ трябва да върнете заявлението:- име, фамилия и дружество на данъкоплатеца,- адресни данни,- данъчен идентификационен номер,- в случай на данъкоплатци, предлагащи услуги за личен и товарен транспорт с лични и багажни такси - информация за размера на лицензията за автомобилен транспорт с такси, както и регистрационен и страничен номер на таксито, в което е инсталиран регистрационният касов апарат.Възстановяването е до 25-ия ден от датата на подаване на заявлението от данъкоплатеца.Възстановяването за приспадане на цената на покупката от касовия апарат се извършва, ако в рамките на 3 години от датата на вписване на начало:- спрете да използвате касовия апарат, в последния, когато спрете дейността,- ще бъде открита ликвидация,- ще се признае несъстоятелност,- продажба на фирмата или дома, а наследникът няма да реализира продажби на сумата.