Zele izpolzvano pri lechenieto

В избрани офиси и марки вещества, които могат да са отговорни за създаването на експлозивна атмосфера с въздух, се адаптират или съхраняват. По-специално, вещества като газове, течности и твърди частици с висока степен на фрагментация, например въглищен прах, дървесен прах и т.н., ще бъдат същите.

При такива обстоятелства работодателите са длъжни да оценят риска от експлозия и да оценят риска от експлозия. По-специално посочете помещенията и апартаментите, където има най-голям риск от експлозия. Зоните с потенциално експлозивна атмосфера също трябва да бъдат необходими на разстояния и външни апартаменти. Освен това рекламодателите се рекламират да подготвят графична документация, която ще регулира и също така идентифицира фактори, които могат да създадат запалване.

Оценката на риска от експлозия трябва да бъде направена въз основа на изискванията на наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г., всъщност минималните изисквания за здраве и безопасност при работа, свързани с лекотата на възникване на фона на експлозивна атмосфера (Journal of Laws 2010, № 138, т. 931.

Като част от оценката на риска от експлозия се подготвят характеристики на обекта. Убеден е в размера си, броя на етажите, помещенията, технологичните линии и др. Анализират се факторите, които могат да доведат до пожар или експлозия. Правят се материали и стилове, благодарение на които ще бъде възможно да се намалят и премахнат пожарите и бързите заплахи. Дадено е, което съществува първите горими вещества, които могат да изпъкнат от източника на потенциална експлозия. Създадени са съвременни решения, за да се сведе до минимум рискът от експлозия.